Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2011

23:24
Bo widzisz, ja nie potrafię rozmawiać o uczuciach... Tak wiele chciałabym Ci powiedzieć, a się boję... Boję się, że nie znajdę odpowiednich słów, które to oddadzą... Bo jak można opisać ból w sercu i tęsknotę, ciągłą niepewność i nagłą radość? No powiedz...
Reposted frommefir mefir vianegacja negacja
23:23
3241 c30f
Reposted fromcatherineee catherineee vianegacja negacja
23:22
Nie powiemy tego mimo, że oboje to czujemy. To jest gra która się nie skończy ale ta gra nam odpowiada. Wyobrażasz sobie Chuck'a i Blair idących za rękę do kina czy na spacer?
— Chuck Bass
Reposted fromplotkara plotkara vianegacja negacja

April 10 2011

11:08
Reposted fromjadex jadex vianegacja negacja
11:04
4106 39b4 500
Reposted fromclarice clarice vianegacja negacja
11:04
Reposted fromvanity vanity vianegacja negacja
11:01
3095 5d97
WHY DON'T YOU JUST TAKE MY HEART AND SMASH IT ALL OVER THE FLOOR, PIXAR?
Reposted fromhalucine halucine vianegacja negacja
10:57
4849 c048

March 20 2011

09:02
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu vianikotyna nikotyna

March 19 2011

22:52
22:43
7305 590c
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood vianegacja negacja
22:12
Czego się boję? Boję się stracić ludzi, których kocham. Boję się, że kolejny raz mi się to przydarzy. Boję się samotności. Boję się kiedyś obudzić i zdać sobie sprawę z tego, że nikogo już przy mnie nie ma.
Reposted frombombas bombas vianegacja negacja
19:51
1437 37f1
Reposted fromtoffifee toffifee vianegacja negacja

March 17 2011

16:05
7091 accd
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vianegacja negacja
15:21
Fort Nomnom
Reposted fromMnemoSyn MnemoSyn viaArabica Arabica
15:21
6086 592d
Reposted frombaghera baghera viaArabica Arabica

March 06 2011

19:14

Annie Leibovitz's Disney Dream Portrait Series

kistykreme:

And they lived happily ever after.

Annie Leibovitz’s Disney Dream Portrait Series is an advertisement campaign for Disney Parks’ Year of a Million Dreams. It was such an instant success that more and more are coming, including the Olivia Wilde as the Evil Queen. 

These photographs are stunning for words. I’m pretty sure there’s more, probably 

Scarlett Johansson as Cinderella

Rachel Weisz as Snow White

Jessica Biel as Pocahontas

 

Jeff Bridges as the Beast and Penelope Cruz as Belle from Beauty and the Beast

Mikhail Baryshnikov as Peter Pan, Gisele Bündchen as Wendy and Tina Fey as Tinkerbell

Julie Andrews as the Blue Fairy from Pinocchio and Abigial Breslin as Fira from Disney Fairies

 

Jennifer Lopez as Jasmine and Marc Anthony as Aladdin

Roger Federer as King Arthur

David Beckham as Prince Phillip

Olivia Wilde as the Evil Queen, Alec Baldwin as The Mirror

Queen Latifah as Ursula from The Little Mermaid

Whoopi Goldberg as the Genie

Beyonce as Alice, Lyle Lovett as the March Hare and Oliver Platt as the Mad Hatter

Julianne Moore as Ariel and Michael Phelps as a Merman

Zac Efron and Vanessa Hudgens as Prince Phillip and Princess Aurora

Drew Barrymore as Belle from Beauty and the Beast

Reposted fromnicklelove nicklelove viaArabica Arabica
19:13
Śnisz mi się.
Podobno:
1. śnimy o tych, którzy za nami tęsknią.
2. śnimy o tych, których nie możemy mieć.

Wybierz swoją wersję...
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viaArabica Arabica

February 28 2011

20:57
Tak to jeden z nich,
Jedna z tych nocy.

...
"Wieczory do ciężkich należące"
20:33
A ja?
Czy, reasumując, dałam Ci cokolwiek dobrego?
Czy w ogóle fakt tego,że moje działania trzeba reasumować nie świadczy dość o mojej powinności do niebycia?
...
Reposted bypannaleksandra pannaleksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl